Vught: 073-6577877

info@hetbesteoor.nl

St. Michielsgestel: 073-8440009

smg@hetbesteoor.nl

Zaltbommel: 073 6577877

info@hetbesteoor.nl

Headerafbeelding

Disclaimer

’t Beste Oor (Kamer van Koophandel: 17112278) verleent u hierbij toegang tot www.hetbesteoor.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ’t Beste Oor behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.hetbesteoor.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ’t Beste Oor.

Beperkte aansprakelijkheid
’t Beste Oor spant zich in om de inhoud van www.hetbesteoor.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.hetbesteoor.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ’t Beste Oor.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.hetbesteoor.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.hetbesteoor.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ’t Beste Oor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ’t Beste Oor.

© 't Beste Oor 2021
Created by